Bulgaria: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudatettava tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Taskuvarkaita on varottava erityisesti suuremmissa kaupungeissa sekä Mustanmeren rannikon kohteissa. Liikkumista yksin pimeillä kujilla ja puistoissa on syytä välttää. Erityisesti Sofiassa on paljon kulkukoiria, jotka saattavat olla aggressiivisia ja vaarallisia.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Valmismatkalaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941079

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Yleinen hätänumero on 112.

Rikollisuus

Taskuvarkaita on varottava erityisesti ruuhkaisilla toreilla, ostoskaduilla ja julkisissa kulkuneuvoissa.

Sofiassa ongelmallisia alueita ovat muun muassa keskustan hedelmä- ja muut torit, kauppahalli, Sveta Nedelja -aukio, keskusrautatieasema ja kaupungin alikulkutunnelit. Matkustajien tulee suhtautua epäluulolla seuraansa hanakasti tarjoaviin ”ystäviin”. Samoin on syytä epäillä erilaisia siviiliasuisia ”poliiseja”, jotka haluavat tarkistaa kadulla passin ja rahavarat. Sofian keskustassa voi kohdata erityisesti matkailusesongin aikana monenlaista pikkutavaraa kaupustelevia lapsia ja nuoria. Joukkoon mahtuu myös taitavia taskuvarkaita, joten varminta on olla pysähtymättä kaupantekoon ja jatkaa määrätietoisesti matkaansa.

Rannikolla Varnassa ja Burgasissa ongelma-alueita ovat itse turistikohteet: erityistä varovaisuutta on syytä noudattaa hotelleissa, kävelykaduilla, kirkkojen edustalla, toreilla, kaupoissa (erityisesti vaatekaupat) sekä alikulkutunneleissa. Katukaupustelu, kerjääminen, taskuvarkaudet ja rahanvaihto ovat usein järjestäytyneen rikollisuuden organisoimaa.

Rantalomakohteissa on tullut tietoon yksittäisiä seksuaalirikoksia, mikä on syytä huomioida erityisesti liikuttaessa ulkona yöaikaan. Aikaisemmin tuntemattomien, myös tuttavallisilta, luotettavilta tai ystävällisiltä vaikuttavien ihmisten kutsuihin lähteä tutustumaan paikalliseen baariin, diskoon tms. tai esimerkiksi kyydin pyytämiseen kannattaa erityisesti naispuolisten turistien suhtautua harkiten.

Ongelmatilanteissa on paikallisen virkavallan toimintaa erityisesti vilkkaimmissa lomakohteissa ajoittain kritisoitu välinpitämättömäksi ja tehottomaksi – paras keino välttää mahdollisesti turhauttava poliisiasemakäynti onkin oma varovaisuus ja järkevä käytös hankaluuksien ennaltaehkäisemiseksi.

Uutena ilmiönä ovat tulleet Mustanmeren rannalla avatut erotiikkabaarit. Nuoria miehiä houkutellaan baareihin jonka jälkeen ovet suljetaan ja vaaditaan suuria summia juomista, jopa tuhansia euroja. Seurueen jäsen voidaan ottaa panttivangiksi ja vaaditaan toisia hakemaan rahaa. Kiristäjät ovat usein myös aseistettuja.

Puhelimien varastaminen on yleistä, myös taksikyydeistä voidaan veloittaa suuria summia. Huijausten ja muun rikollisen toiminnan takia luottokorttien ja pankkiautomaattien käytössä on syytä noudattaa varovaisuutta.

Jos matkailija menettää passinsa ja rahansa, on siitä syytä tehdä ilmoitus paikallispoliisille. Passinsa menettäneen henkilön tulee olla yhteydessä suurlähetystöön uuden matkustusasiakirjan saamiseksi.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Tiet ovat usein hyvinkin huonokuntoisia ja viitoitus puutteellista. Aggressiivinen ja kaoottinen ajokulttuuri poikkeaa oleellisesti suomalaisesta. Yhteenottoja kalliita autojaan nopeasti ja vaarallisesti ajavien kuljettajien kanssa on syytä välttää, eikä viranomaisten apuun aina ole luottamista. Auton pitäminen lukittuna myös ajon aikana on suositeltavaa kerjäämistapausten välttämiseksi lähinnä liikennevaloissa ja jonoissa Sofiassa. Rattijuoppous- ja kortitta ajamistapauksia on paljon, ja kuolemantapaukset ja onnettomuudet liikenteessä ovat lisääntyneet – varovaisuus ja tarkkaavaisuus ovat siis paikallaan.

Jalankulkijan kannalta Sofian aggressiivinen ajokulttuuri, puutteelliset jalkakäytävät ja suojatiet sekä sinne tänne pysäköidyt autot edellyttävät erityistä varovaisuutta. Jalankulkijan tulee vihreän valon palaessa varoa kääntyviä autoja.

Luonnonolot

Bulgariassa kesät ovat yleensä kuumia ja talvella sataa lunta. Mustanmeren rannikko muistuttaa ilmastoltaan Etelä-Euroopan Välimeren alueita. Talvella vuoristoseudulla liikuttaessa tulee autoon varata kettingit, nastarenkailla Bulgariassa ei saa ajaa. Teiden kunnossapito talvella vuoristossa vaihtelee suuresti paikkakunnasta riippuen. Laskettelijoiden ja hiihtomatkailijoiden tulee ehdottomasti pysyä merkityillä rinteillä ja noudattaa viranomaisten ja hiihtokeskusten ohjeita lumivyöryjen varalta Voimakkaat ja runsaat sateet voivat aiheuttavat niin maanvyörymiä kuin tulvia.

Bulgaria on maanjäristysaluetta ja järistyksen mahdollisuus on aina olemassa. Tarkista majoituspaikkaan saapuessasi varauloskäyntien sijainti ja esteetön kulku niistä.

Terveys

Kaikenkattava matkustajavakuutus on tarpeen. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kaikki vahingot kattavaa matkavakuutusta.

Ole erityisen tarkkaavainen alkoholiin, liikenteeseen, huumeisiin, seksuaalisuhteisiin sekä tarttuviin tauteihin liittyvien riskien suhteen. Mikäli olet vahingon sattuessa päihdyttävien tai huumaavien aineiden vaikutuksen alainen, vastaat itse vahingostasi. Vakuutus tulee harvoin apuun tällaisissa tapauksissa.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin hankkimista suositellaan. Kelan myöntämällä, ilmaisella kortilla EU- ja ETA-alueella matkustava saa akuutissa sairastapauksessa sairaanhoitopalveluja samoin maksuin ja menettelyin kuin kyseisen maan asukkaat. Eurooppalaista sairaanhoitokortista lisätietoa Kelan verkkosivuilta (http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti).

Kaikissa sairaaloissa ei ole välttämättä englanninkielentaitoista henkilökuntaa. Tietoa tulkeista saa suurlähetystöstä sekä tulkkausapua voi pyytää tarvittaessa Varnassa toimivalta kunniakonsulilta.

Turistikohteissa yksityiset sairaalat ovat veloittaneet suuria summia matkustajilta. Tarvitessasi sairaanhoitoa, käänny luotettavien sairaaloiden puoleen ja tarkista hinta ennen hoitotoimenpiteitä. Mikäli joudut yliveloituksen kohteeksi, ilmoita tästä paikallisille viranomaisille tai Suomen suurlähetystölle.

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat http://formin.finland.fi/passi/

Yhteystiedot

Sofian-suurlähetystö

26-28, Bacho Kiro
1000 SOFIA
BULGARIA
+359 281 021 10
sanomat.SOF@formin.fi
http://www.finland.bg
www.facebook.com/FinnishEmbassySofia

Päivystys: Kun edustusto on suljettuna, voit hätätapauksissa ottaa yhteyttä ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.