Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet – mitä korvataan, mitä ei?

Matkatapaturmat, -sairaudet sekä niiden erityistilanteet nousevat esiin FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa päivittäin. Kysymyksiä herättävät etenkin ennen matkaa olleen sairauden paheneminen, vahingot riskialttiissa lajeissa tai yllättävän hammassäryn hoito. Uusi opas toimii tietopakettina matkaa suunnittelevalle ja varmistaa mutkattoman matkanteon heti matkan alkumetreiltä lähtien.

”Monimutkaisiksi koetut vakuutusasiat eivät aina jaksa kiinnostaa ihmisiä, mutta matkan suunnittelussa kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota oman matkavakuutuksensa ehtoihin ja tutustua uuteen oppaaseen”, FINEn vakuutusasiantuntija Hanna Salo sanoo.

”Tiiviissä tietopaketissa Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet on kerrottu tärkeimmistä matkailuun liittyvistä vakuutusasioista ja korvauksista tapaturman tai sairauden yllättäessä”, Salo jatkaa.

Opas kokoaa tietoa muun muassa seuraavista asioista:

Matkatapaturma – vakuutustapahtuma, joka on äkillinen, ulkoinen (esim. isku-, törmäys- tai lämpövoima), ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma ja sattuu vakuutetun tahtomatta matkan aikana. Kaikkien neljän edellytyksen tulee täyttyä samanaikaisesti. Korvataan: vaihtelee yhtiöittäin, pääsääntöisesti korvataan lääketieteellisesti tarpeelliseksi katsottavat kohtuulliset kustannukset, kuten hoidon ja tutkimuksen kulut sekä lääkkeet, mahdollisesti myös esimerkiksi rikkoutuneiden esineiden, kuten silmälasien korjaus- tai hankintakulut. Ei korvata: välillisiä kuluja, esimerkiksi ansionmenetystä, ei pääsääntöisesti korvata.

Matkasairaus – odottamaton ja äkillinen lääkärinhoitoa vaativa sairaus, joka on alkanut matkan aikana. Korvataan: Hoitokulujen korvattavuus vaihtelee yhtiöittäin. Pääsääntöisesti korvataan lääketieteellisesti tarpeelliseksi katsottavat kohtuulliset kustannukset, kuten hoidon ja tutkimuksen kulut sekä lääkkeet kuten tapaturmissakin. Lisäksi tapaturman tai-sairauden johdosta voidaan korvata ortopedisen tai muun vastaavan tuen hankinta, matkakustannuksia ja vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymä sairaanhoitokuljetus kotimaan. Ei korvata: sairautta, jonka oireita on ilmennyt jo ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset tai hoito ovat kesken ennen matkalle lähtöä.

Ennen matkaa olleen sairauden paheneminen – sen kaltainen sairauden paheneminen, joka ei kuulu kyseisen sairauden tyypilliseen luonteeseen ja on odottamatonta kyseessä olevalle vakuutetulle. Korvataan: ensiapuluonteista hoitoa. Korvaus on rajattu vain välttämättömään ja akuuttiin ensiapuluonteiseen hoitoon matkakohteessa, yleensä enintään 7-14 vuorokaudelta. Ei korvata: Muita kuluja.

Hammassärky ja -tapaturma – Tietyissä vakuutuksissa korvataan myös hammassäryn ja –tapaturman aiheuttamia kustannuksia, tarkista oma vakuutuksesi. Korvataan: matkatapaturman hoidosta ja tutkimuksesta aiheutuneita, lääketieteellisesti tarpeelliseksi katsottuja kustannuksia. Matkalla alkaneen akuutin hammassäryn välitöntä ensiapuhoito ja hoito, jos särky on aiheutunut esimerkiksi puremisesta tai kyseessä on hammassairaus. Ei korvata: muita hammassairauksista aiheutuvia kustannuksia.

Muutokset raskaudentilassaKorvataan: matkasairautena ei lähtökohtaisesti korvata raskaudentilasta tai synnytyksestä aiheutuvia hoitokuluja. Joissakin turvissa korvataan ensiapuluonteinen matkalla annettu hoito, kun kyse on odottamattomasta ja äkillisestä ja välitöntä hoitoa vaativasta raskaudentilan muutoksesta. Ei korvata: normaalisti kehittyvä raskaus ei pääsääntöisesti ole vakuutusehdoissa tarkoitettu matkasairaus, joka olisi peruste esimerkiksi matkan peruuntumiselle.

Tapaturma riskialttiissa urheilulajissa – Matkavakuutusturvan ulkopuolelle on rajattu tiettyjä vaaralliseksi katsottuja urheilulajeja. Lajit vaihtelevat yhtiöittäin, mutta pääsääntöisesti turvan ulkopuolelle on rajattu kiipeily-, taistelu-, voimailu-, ilmailu- ja nopeus- sekä syöksylaskulajit. Jos kokeilet tai harrastat näitä lajeja, tarkista turva omasta vakuutusyhtiöstäsi.

Matkan peruuntuminen – Matka estyy vakuutetun tai lähiomaisen vakavan, äkillisen ja odottamattoman sairastumisen tai tapaturman vuoksi. Korvataan: ainoastaan välittömät kulut, joita matkanjärjestäjä tai palveluntarjoaja ei palauta. Ei korvata: mitään kuluja, jos vakuutus on tullut voimaan myöhemmin kuin kolme vuorokautta ennen matkan alkamista tai peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen alkamista tai matkan varaamista ja maksamista.

Matkan keskeytyminen – alkaneen matkan muuttuminen, joka aiheutuu pakottavasti vakuutetun tai matkalla mukana olevan lähiomaisen vakavasta, äkillisestä ja odottamattomasta sairastumisesta, vakavasta tapaturmasta tai kuolemasta. Korvataan: menetetyt matkapäivät tai ennenaikaisen matkalta paluun kulut, jos vakuutettu joutuu sairaalahoitoon matkatapaturman tai –sairauden vuoksi, tai jos hoito vaatii lääketieteellisin perustein paluun Suomeen. Ei korvata: välillisiä kuluja, kuten ruoka- tai vaatekuluja.

Matkalta myöhästyminen – Korvattavat tilanteet on lueteltu tyhjentävästi oman vakuutuksesi ehdoissa. Korvataan: myöhästyminen lento-, laiva-, juna- tai bussimatkan alkamispaikasta sään, teknisen vian tai muun vastaavan syyn vuoksi. Ei korvata: sairauden tai tapaturman aiheuttamaa myöhästymistä.

Tutustu oppaaseen: Matkatapaturmat, matkasairaudet ja niiden erityistilanteet, Maarit Pulkki